Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje skelbia atranką raštvedžio pareigybei užimti

Sukurta 2023.12.13 / Atnaujinta 2023.12.13 14:28
  Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje skelbia atranką raštvedžio pareigybei užimti

  Kviečiame kandidatus, atitinkančius pareigybei keliamus reikalavimus, iki 2024 m. sausio 15 d. imtinai atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba ir motyvacinį laišką vokiečių kalba el. pašto adresu [email protected] arba adresu Charitéstr. 9, 10117 Berlin. 

  Pareiginės algos koeficientas nuo 7,59.

  Reikalavimai:

            1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

            2. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu, vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

            3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

            4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

            5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

            6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

            7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;

            8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

   

  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

   

             1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;

             2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

             3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

             4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;

             5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;

             6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;

             7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;

             8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;

             9. pagal kompetenciją palaiko  ryšius su lietuvių bendruomene;

             10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;

             11. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

   

  Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

  Pokalbiai su atrinktais kandidatais bus planuojami ambasados patalpose arba nuotoliniu būdu.

  Papildomą informaciją teikia vyriausioji specialistė Lina Deveikytė tel. +49 (0) 30 89068124.

   

   

  Naujienlaiškio prenumerata

  Captcha