Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.08.29 / Atnaujinta 2021.02.08 14:57

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo  redakcija, taip pat nauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Konkrečių konsulinio mokesčio dydžių sąrašo ir Konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija.

Konsulinis mokestis ambasadoje mokamas banko kortele (išskyrus American Express) arba iš anksto pavedimu į ambasados sąskaitą banke*.

Sąskaitos duomenys: Litauische Botschaft, sąskaitos Nr. 1213883, BLZ 10070000, IBAN DE 63100700000121388300, BIC/SWIFT DEUTDEBBXXX, Deutsche Bank Berlin

Konsulinio mokesčio pavadinimas Dydis (EUR)
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas ** 100
Laikino paso išdavimas 50
Asmens grįžimo pažymėjimo, laikinojo kelionės dokumento išdavimas *** 25
Santuokos įregistravimas 100
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:
santuokos įrašą liudijančio išrašo 5

gimimo įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą.
5

mirties įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį.
5
Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191 išdavimas 5
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 20
Konsulinių pažymų išdavimas 30
Notarinių veiksmų atlikimas:
sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 50
sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 100
dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 (už puslapį)
parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10
fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30
asmeninio testamento priėmimas saugoti 50
dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30
dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 10
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) 20 (už vieną dokumentą)
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 (per mėnesį)
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas 50
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:
dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo, atsisakymo, grąžinimo priėmimas ir perdavimas 100
dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 60
Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas 160
Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas  ir sprendimų dėl jų priėmimas 120
Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas -nakvynės viešbutyje ir komandiruotpinigius)

Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu

50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsniu pasai išduodami ir keičiami nemokamai:

  • vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba
  • sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims
  •  neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis
  • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims
  • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo 2021 m. sausio 1 d., asmenys, registruodamiesi ir rezervuodami priėmimo laiką konsulinės įstaigos elektroninėje registracijos sistemoje, turės sumokėti 5 eurus, kurie priėmimo laiko rezervavimo metu bus įskaitomi į mokėtiną konsulinio mokesčio sumą, o jeigu asmuo rezervuotu laiku neatvyks – nebus grąžinami.

 


 

* mokant už konsulines paslaugas pavedimu į ambasados sąskaitą, pavedimą būtina atlikti mažiausiai prieš 2-3 dienas prieš konsulinės paslaugos atlikimą, nurodant už kokį asmenį mokamas mokestis ir kokiai paslaugai gauti (pvz.: už vardas pavardė paso išdavimą, už konsulinės pažymos išdavimą ir pan.)

**  Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių sukakusiems Lietuvos Respublikos piliečiams konsulinis mokestis už paso išdavimą ar keitimą sumažinamas 50 procentų.

*** AGP ir laikinasis kelionės dokumentas nemokamai gali būti išduodamas  LR institucijos prašymu, taip pat readmisijos sutartyse numatytais atvejais.

Naujienlaiškio prenumerata