Informacija apie privalomąją pradinę karo tarnybą

Sukurta 2015.03.06 / Atnaujinta 2022.01.10 15:18

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba - tai galimybė įgyti pagrindinį karinį parengtumą, siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje, atlikti pareigą tėvynei.

  • Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiami 18-23 metų (įskaitytinai) amžiaus vaikinai (pvz. 2022 metais šaukiami vyrai gimę 1999 - 2003 metais), neįgiję pagrindinio karinio parengtumo, neatleisti nuo karo prievolės ir kuriems tarnyba nėra atidėta.
  • Savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą gali 18-38 metų amžiaus vaikinai ir merginos.
  • Atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą kariai, gali pretenduoti į profesinę karo tarnybą, savanorių karo tarnybą arba yra priskiriami Lietuvos kariuomenės aktyviajam rezervui.

Informaciją apie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą galima rasti:

SVARBU: atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jei esate asmuo, kuriam yra suteikta kitos valstybės pilietybė, turite apie tai pateikti informaciją Lietuvos Respublikos Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka per sistemą MIGRIS. Visa informacija čia: http://de.mfa.lt/de/lt/konsuline-informacija/aktualiausia-informacija/pilietybe arba www.migracija.lt.

Tik gavus atitinkamą sprendimą dėl LR pilietybės netekimo, Lietuvos gyventojų duomenų bazėje atsiras įrašas, kad asmuo nėra LR pilietis ir dėl to neliks prievolės atlikti privalomą karo tarnybą.

Asmenys, kurie yra įtraukti į šauktinių į privalomąją karo tarnybą sąrašus ir  kurie yra pateikę pranešimus apie kitos valstybės pilietybės gavimą, bet dar nėra gavę Vidaus reikalų ministro įsakymo apie LR pilietybės praradimą,  privalo apie tai informuoti  ir Karo prievolės ir komplektavimo skyrių pareigūnus.

Daugiau informacijos:

Lankstinuke (LT - 1, 2; EN)

Pasiteirauti dėl karo prievolės ir atrankos į profesinę karo tarnybą klausimais galima kreipiantis į regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius: https://www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/14 , arba užpildyti kandidato (dėl tarnybos kariuomenėje) anketą https://www.karys.lt/tarnybos-budai/anketa-susidomejusiems-karo-tarnyba/210.

Taip pat galite teirautis nemokama telefono linija Lietuvoje 8 800 12340, skambinant iš užsienio +370 706 76 854.

Karo prievolininkų sąrašas https://sauktiniai.kam.lt/

Išsami informacija apie privalomąją karo tarnybą -  https://www.karys.lt/tarnybos-budai/nuolatine-privalomoji-pradine-karo-tarnyba/29