Parašo dokumente arba dokumento nuorašo tikrumo paliudijimas

Sukurta 2020.11.17 / Atnaujinta 2021.04.22 11:13

Parašo dokumente tikrumo paliudijimas

  • Lietuvos Respublikos ambasadoje Vokietijoje gali būti paliudytas asmens parašo dokumente, kuris turi juridinę reikšmę, tikrumas.
  • Konsulinis pareigūnas, liudydamas asmens parašą, netvirtina dokumente išdėstytų faktų ir netikrina jų atitikimo teisės aktų reikalavimams, išskyrus atvejus, kai dokumento turinys prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei.
  • Jeigu dokumentas pasirašytas ne konsulinio pareigūno akivaizdoje, pasirašęs asmuo turi asmeniškai patvirtinti, kad dokumentą pasirašė jis.
  • Sandoriuose, taip pat dokumento kopijoje parašo tikrumas neliudijamas.
  • Konsulinis mokestis už parašo dokumente tikrumo paliudijimą – 10 EUR (žr. Konsulinio mokesčio tarifai), mokamas ambasadoje, tik banko kortele  (išskyrus American Express).

Dokumento nuorašo tikrumo paliudijimas

  • Lietuvos Respublikos ambasadoje Vokietijoje gali būti notariškai paliudijama, kad dokumento kopija (nuorašas) yra identiška originalaus dokumento turiniui.
  • Negali būti paliudyti dokumentai, kuriuose yra ištaisymų, prirašymų, užbrauktų žodžių ir kitų neaptartų taisymų, taip pat pieštuku parašyti dokumentai. Taisymai turi būti daromi taip, kad viską, kas parašyta klaidingai ir perbraukta, būtų galima perskaityti.
  • Konsulinis mokestis už dokumento nuorašo tikrumo paliudijimą – 10 EUR už puslapį (žr. Konsulinio mokesčio tarifai ) mokamas ambasadoje, tik banko kortele  (išskyrus American Express).

PASTABA   

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis ir į bet kurį Vokietijos Federacinės Respublikos notarą. Tam, kad Vokietijos Federacinės Respublikos pareigūno patvirtintas dokumentas būtų pripažįstamas Lietuvoje, jis turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas pažyma Apostille. Vokietijos notarų patvirtinti įgaliojimai paprastai pažyma Apostille yra tvirtinami šiose institucijose: Regierungspraesidium, Amtsgericht, Landesgericht. Kiekviena Vokietijos federalinė žemė nustato savo tvarką dėl dokumentų tvirtinimo, todėl patartina susisiekti priklausomai nuo dokumento išdavimo vietos su atitinkama institucija, kuri atsakinga už dokumentų patvirtinimą pažyma Apostille.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha