Notariniai veiksmai

Sukurta 2020.11.17 / Atnaujinta 2021.09.17 17:05

 

„Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Notariato įstatymo pakeitimus, LR piliečiai turi galimybę kreiptis į Lietuvos Respublikos notarus dėl notarinių veiksmų atlikimo nuotoliniu būdu.

Lietuvos Respublikos notarai turi teisę per nuotolį atlikti visus notarinius veiksmus, t.y. tvirtinti įgaliojimus, nekilnojamo turto sandorius, vertybinių popierių perleidimo sandorius, vedybų sutartis, hipotekos ir įkeitimo sandorius, paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą ir kt., išskyrus testamentų tvirtinimą, jų priėmimą saugoti ir fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą.

LR pilietis, norintis gauti nuotolines notarines paslaugas, pateikęs užsakymą ir gavęs nuorodą iš notaro, prie vaizdo konferencijos turi jungtis portale https://enotaras.lt/. Jam būtina turėti: kvalifikuotą elektroninį parašą, arba elektroninį spaudą kriptografinėje USB laikmenoje, gautą iš Registrų centro, arba asmens tapatybės nustatymo interneto įrankį „Smart-ID“.

Daugiau informacijos rasite čia: https://notarurumai.lt//naujienos/atsiverusi-notariniu-paslaugu-internetu-galimybe-vis-patrauklesne-klientams-teigia-teisingumo-ministerija/723

 

Bendra informacija

Lietuvos Respublikos piliečiams Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina tokius sandorius: testamentus, įgaliojimus, pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • priima saugoti asmeninius testamentus;
  • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams - fiziniams asmenims, atvykstantiems į ambasadą asmeniškai konsulinių pareigūnų paskirtu ir iš anksto suderintu laiku.

Notariniai veiksmai paštu nevykdomi. Taip pat ambasadoje notariniai veiksmai neatliekami Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims - įmonėms, asociacijoms ir pan.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, sandorius, susijusius su Lietuvoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimu, perdavimu naudotis, įkeitimu ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymu tvirtina tik notarai Lietuvoje, todėl Lietuvos Respublikos ambasadoje Vokietijoje šie sandoriai netvirtinami. Ambasadoje taip pat netvirtinami rašytiniai liudytojo parodymai ir vedybų sutartys.

Pastaba      

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis ir į bet kurį Vokietijos Federacinės Respublikos notarą. Tam, kad Vokietijos Federacinės Respublikos pareigūno patvirtintas dokumentas būtų pripažįstamas Lietuvoje, jis turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas pažyma Apostille. Vokietijos notarų patvirtinti įgaliojimai paprastai pažyma Apostille yra tvirtinami šiose institucijose: Regierungspraesidium, Amtsgericht, Landesgericht. Kiekviena Vokietijos federalinė žemė nustato savo tvarką dėl dokumentų tvirtinimo, todėl patartina susisiekti priklausomai nuo dokumento išdavimo vietos su atitinkama institucija, kuri atsakinga už dokumentų patvirtinimą pažyma Apostille.

Užsienio valstybių piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo gali kreiptis į savo pilietybės valstybės ambasadą arba į Vokietijos Federacinės Respublikos notarus.

Notarinių veiksmų atlikimo tvarka

Dėl notarinių veiksmų (įgaliojimo tvirtinimo, palikimo atsisakymo ir kt.) atlikimo būtina iš anksto susisiekti su LR ambasados Vokietijoje konsuliniais pareigūnais elektroniniu paštu: [email protected].

Gavę Jūsų el. laišką su užklausa dėl Jums reikalingo notarinio veiksmo atlikimo, konsuliniai pareigūnai susieks su Jumis, prireikus, informuos Jus apie dokumentus, reikalingus notarinio veiksmo atlikimui, taip pat suderins su Jumis notarinio veiksmo atlikimo datą ir laiką.

Jeigu konsuliniam pareigūnui reikalinga papildoma informacija, duomenys ar konsultacija, notarinių veiksmų atlikimas gali būti atidėtas 10 kalendorinių dienų.

Pastaba

Iš anksto užsiregistruoti el. paštu nereikia, jei į Lietuvos Respublikos ambasadą Vokietijoje kreipiatės dėl:
  • fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimo;
  • dokumentų pateikimo laiko patvirtinimo.

Šie aukščiau minėti veiksmai atliekami ambasados konsulinio skyriaus priėmimo valandomis.

Informacija apie dažniausiai atliekamus notarinius veiksmus

Naujienlaiškio prenumerata