Konsulinės ir kitos pažymos

Sukurta 2015.03.25 / Atnaujinta 2022.06.07 17:45

 

Dėl reikalingų LR ambasados VFR išduodamų konsulinių pažymų prašytume Jūsų parašyti el. laišką LR ambasados VFR Konsuliniam skyriui, adresu: [email protected]

 

Konsulinės pažymos

Ambasadoje gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo/neteistumo;
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • vietoj prarasto ar pasibaigusio galioti vairuotojo pažymėjimo;
 • apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba užsienyje;
 • kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
SVARBU
 • Dokumentai dėl konsulinės pažymos išdavimo gali būti pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu.
 • Konsulinis mokestis už konsulinės pažymos išdavimą – 30 EUR

Kreipiantis ASMENIŠKAI ambasadoje turi būti pateikta:

Kreipiantis PAŠTU ambasadai turi būti pateikta:

 • Užpildytas prašymas išduoti konsulinę pažymą. Prašyme aiškiai nurodykite savo kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą), kad galėtume su Jumis susisiekti;
 • Notariškai patvirtinta galiojančio LR paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • Konsulinio mokesčio (30 EUR) sumokėjimą į LR ambasados VFR banko sąskaitą Nr. DE 63100700000121388300, patvirtinantis banko kvitas arba banko pavedimo kopija;
 • Sau adresuotas vokas su pašto ženklais. Ant voko užrašykite savo vardą, pavardę ir savo adresą.

Ambasada neatsako už dokumentų praradimą siuntimo paštu metu.

Konsulinės pažymos išduodamos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo (gavimo) ambasadoje dienos. Kreipiantis paštu, o taip pat, kai būtina gauti papildomų duomenų pažymai parengti, išdavimo terminas gali būti pratęstas iki 3-4 savaičių.

 

Konsulinė šeiminės padėties pažyma

Lietuvos Respublikos piliečiams, pageidaujantiems sudaryti santuoką VFR, išduodama konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį (Konsularische Bescheinigung über den Familienstand). Ši pažyma gali būti lietuvių/anglų/vokiečių kalbomis, LR ambasadai VFR remiantis aktualiais asmens duomenimis, esančiais LR Gyventojų registre.

Konsulinė teistumo/neteistumo pažyma

Lietuvos Respublikos piliečiams, ambasada, remdamasi Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, gali išduoti konsulinę pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir teistumo/neteistumo, kuri gali būti pateikiama VFR įstaigoms ir institucijoms. Ji gali būti lietuvių/anglų/vokiečių kalbomis.

Konsulinė pažyma apie prarasto ar pasibaigusio galioti LT vairuotojo pažymėjimo duomenis

Jei būdami VFR, praradote vairuotojo pažymėjimą, pirmiausia, apie tai praneškite internetu VĮ Regitrai, kuri paskelbs Jūsų vairuotojo pažymėjimą negaliojančiu.

Tam, kad galėtumėte tęsti kelionę į Lietuvą, praradus Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą arba, jeigu pasibaigė Jums Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas, galite kreiptis į LR ambasadą VFR dėl konsulinės pažymos, patvirtinančios Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo duomenis. Kreipiantis į LR ambasadą dėl minėtos konsulinės pažymos išdavimo, vairuotojo pažymėjimo praradimo atveju būtina sąlyga - apie prarastą vairuotojo pažymėjimą turite būti pranešęs VĮ Registrai internetu ir Jūsų vairuotojo pažymėjimas VĮ Regitros turi būti paskelbtas negaliojančiu.

Pagal Europos Sąjungos teisę vairuotojo pažymėjimą išduoda ir, prireikus, keičia tik valstybė, kurioje yra įprastinė asmens gyvenamoji vieta. Jeigu Jūsų įprastinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vokietijoje (t.y. VFR dėl asmeninių ar darbinių ryšių gyvenate ne mažiau kaip 185 dienas per kalendorinius metus) ir praradote Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą arba pasibaigė Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas, dėl naujo vairuotojo pažymėjimo išdavimo turite kreiptis į VFR atsakingą instituciją (vok. Zulassungsstelle).

Kitos pažymos

SVARBU: Žemiau nurodytų pažymų prašoma tais atvejais, kai Vokietijos arba trečiųjų šalių įstaigos reikalauja LR įstaigų išduotos pažymos, legalizuotos/patvirtintos “Apostille“. Minėtos pažymos bus išduodamos lietuvių k., todėl, prieš pateikiant VFR ar trečiųjų šalių institucijoms, tokios pažymas turės būti išverstos į atitinkamą kalbą ir patvirtintos pažyma “Apostille“.

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą - legalizuota/patvirtinta pažyma Apostille

Lietuvos Respublikos piliečiai, ketinantys sudaryti santuoką Vokietijoje ar kitoje trečioje šalyje, prašymus ir dokumentus dėl pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimo gali pateikti per Lietuvos Respublikos ambasadą Berlyne.
 

Teistumo/Neteistumo pažyma - legalizuota/patvirtinta pažyma Apostille

Lietuvos Respublikos pilietis, kuris pageidauja teistumo/neteistumo pažymą pateikti trečiųjų šalių institucijoms, prašymą Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl teistumo/neteistumo pažymos išdavimo gali pateikti per ambasadą. Ši pažyma gali būti legalizuota arba patvirtinta pažyma Apostille.

 

Jei per LR ambasadą VFR pageidaujate gauti LR įstaigų išduotas pažymas, LR ambasadai VFR turite asmeniškai arba paštu pateikti:

 • Užpildytą prašymą dėl dokumentų pareikalavimo;
 • Užpildytą prašymą LR institucijoms išduoti pažymą;
 • Užpildytą prašymą išduotą pažymą legalizuoti/patvirtinti pažyma Apostille;
 • Notariškai patvirtintą galiojančio Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • Konsulinio mokesčio sumokėjimą į LR ambasados VFR banko sąskaitą Nr. DE 63100700000121388300, patvirtinančio banko kvitą arba banko pavedimo kopiją;
 • Jei pageidaujate gauti pažymą paštu, pridėkite sau adresuotą voką su pašto ženklais.

Ambasada neatsako už dokumentų praradimą siuntimo paštu metu.

 


 

Konsulinis mokestis už LR institucijų išduotos pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, pareikalavimą – 20 EUR.

Konsulinis mokestis už LR institucijų išduotos pažymos legalizavimą/patvirtinimą pažyma Apostille – 20 EUR.  

Pažymos išdavimas ir jos legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille paprastai užtrunka iki 12 savaičių.

Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą/tvirtinimą pažyma Apostille:  https://keliauk.urm.lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams/dokumentu-legalizavimas-ir-tvirtinimas-pazyma-apostille

 


Prašymų formos:

- Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo

- Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

- Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią asmens teistumą/neteistumą

- Prašymas LR institucijų išduotą pažymą legalizuoti/patvirtinti pažyma Apostille

 


Teisės aktai

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr.V-40 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymo Nr. V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 46-1765).

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 137-5230).

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, 106-4060).

1968 m. lapkričio 8 d. Kelių eismo konvencija (Žin., 2002, Nr. 2-54).

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha