Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2015.04.09 / Atnaujinta 2024.01.09 11:29

Šiai konsulinei paslaugai iš anksto registruotis internetu NEREIKIA

Už šią konsulinę paslaugą konsulinis mokestis NEIMAMAS

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimus, yra Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas

Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, per 7 darbo dienas iki išvykimo privalo deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.

Jeigu Jūs iš Lietuvos Respublikos išvykote trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Vokietijoje likote gyventi ilgesnį laiką, savo išvykimą iš Lietuvos galite deklaruoti per Lietuvos Respublikos ambasadą Vokietijoje.

IŠVYKIMO DEKLARACIJOS PATEIKIMO BŪDAI

NAUDINGA INFORMACIJA