Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2015.02.17 / Atnaujinta 2021.06.17 08:46

Dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille arba legalizavimas – oficialiame dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentų tvirtinti pažyma Apostille nereikia. Užsienio valstybių dokumentai, patvirtinti pažyma Apostille, galioja Lietuvoje be jokio kito Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos arba konsulinės įstaigos patvirtinimo.

Dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille

Lietuvos Respublika ir Vokietijos Federacinė Respublika yra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žinios, 1997, Nr. 68–1699), todėl šių valstybių išduoti oficialūs dokumentai tvirtinami pažyma Apostille. Dažniausiai reikalaujama tvirtinti:

 • civilinės būklės aktus (gimimo, santuokos, mirties ir ištuokos liudijimai),
 • teismų sprendimus,
 • dokumentus, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo sprendimus vykdantis asmuo,
 • užsienio valstybių institucijų išduodamas pažymas (pažyma apie gyvenamąją vietą ir pan.),
 • kitus administracinius dokumentus,
 • notarų tvirtinamus dokumentus.

Kur kreiptis dėl dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille?

Vokietijoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvoje, pažyma Apostille paprastai yra tvirtinami šiose institucijose: Regierungspraesidium, Amtsgericht, Landesgericht. Kiekviena federalinė žemė nustato savo tvarką dėl dokumentų tvirtinimo, todėl patartina susisiekti priklausomai nuo dokumento išdavimo vietos su atitinkama institucija, kuri atsakinga už dokumentų patvirtinimą pažyma Apostille.

Dėl Lietuvoje išduotų oficialių dokumentų patvirtinimo pažyma Apostille asmenys (Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai) gali kreiptis į:

 • Lietuvos ambasadą Vokietijoje;
 • Lietuvos Respublikos notarus asmeniškai arba per kitus asmenis;
  (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1385 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 2016 m. sausio 18 d. dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) Lietuvoje atlieka notarai. URM Konsulinis departamentas tvirtinimą pažyma (Apostille) atlieka  tik dokumentams, gautiems iš Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų).

Kokius dokumentus reiktų pateikti dėl Lietuvos dokumentų legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille kreipiantis per Lietuvos ambasadą Vokietijoje?

Asmenys (Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai), pageidaujantys Lietuvos Respublikoje išduotą oficialių dokumentą patvirtinti pažyma Apostille arba legalizuoti, į Lietuvos ambasadą Berlyne privalo atvykti asmeniškai konsulinio priėmimo metu ir pateikti:

Konsulinis mokestis už kiekvieno dokumento legalizavimą ar patvirtinimą pažyma Apostille yra 20 EUR.

Ambasadai pateikti dokumentai dėl Lietuvoje išduoto dokumento patvirtinimo konsuline pažyma Apostille yra perduodami Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. Tai gali užtrukti 1-1.5 mėnesio.

Dokumentų legalizavimas

Lietuvos ambasados Vokietijoje konsuliniai pareigūnai gali legalizuoti Lietuvos Respublikoje išduotus oficialius dokumentus, kurie bus teikiami prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienyje išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo neprisijungusiose šalyse (prisijungusių šalių sąrašas). Antrą kartą toks dokumentas turės būti legalizuotas priimančiosios šalies diplomatinėje atstovybėje arba užsienio reikalų ministerijoje.

Lietuvos ambasados Vokietijoje konsuliniai pareigūnai gali legalizuoti valstybių, kurios nėra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienyje išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo išduotus dokumentus, jeigu tie dokumentai bus teikiami Lietuvos Respublikoje ir yra legalizuoti tų valstybių diplomatinėse atstovybėse, reziduojančiose Vokietijoje.

Nelegalizuojami ir pažyma Apostille netvirtinami dokumentai

Nelegalizuojami ir pažyma Apostille netvirtinami yra šie dokumentai:

 • diplomatų ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai;
 • tiesiogiai su prekybos arba muitinės operacijomis susiję administraciniai dokumentai;
 • dokumentai su tarybine simbolika (šie dokumentai turi būti pakeisti į naujo pavyzdžio dokumentus arba jų pagrindu iš Lietuvos institucijų gaunamos atitinkamos pažymos);
 • dokumentai ir jų nuorašai, kurių kilmė - ne Lietuvos Respublika.

Apostille tvirtinami tik po 1991-03-11 išduoti civilinės būklės liudijimai – gimimo, santuokos ir mirties. Jeigu civilinės būklės liudijimas yra išduotas iki 1991-03-11 (Lietuvos Tarybų Socialinės Respublikos dokumentai), reikia kartu kreiptis dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo.

Pagal teisinės pagalbos sutartis be papildomo tvirtinimo (legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille) Lietuvoje gali būti priimami oficialūs dokumentai išduoti: Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje, Moldovoje, Ukrainoje, Rusijoje. Lietuvoje išduotų oficialių dokumentų, kurie bus pateikiami šiose valstybėse, nereikia tvirtinti pažyma Apostille, jei to nereikalauja priimančioji įstaiga.

Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje

Adresas Charité Str. 9, 10117 Berlynas, Vokietija
Telefonas +49 30 217 840 50
E. paštas [email protected]
Ambasados sąskaitos nr. Nr. 1213883, BLZ 10070000, IBAN DE 63100700000121388300, BIC/SWIFT DEUTDEBBXXX, Deutsche Bank Berlin

 

Naujienlaiškio prenumerata