Garbės konsulai

Sukurta 2014.08.28 / Atnaujinta 2023.09.21 10:19

Prof. Dr. Jürgen Gramke
Garbės konsulas Šiaurės Reino-Vestfalijos, ŽemutinėsSaksonijos, Bremeno žemėse

Adresas Ruhrturm, Huttropstr. 60, 45138 Essen
Telefonas +49 201 81414215
Faksas +49 201 81414216
E. paštas [email protected]

Bernd Moser
Garbės konsulas Tiuringijos, Saksonijos-Anhalto žemėse

Adresas

Konrad-Zuse-Str. 21, 99099 Erfurt

Telefonas +49 361 4283112
Faksas +49 361 3735562
E. paštas [email protected]

Dr. Dietmar O. Reich
Garbės konsulas Hamburge, Meklenburgo-Priešakinės Pomeranijos ir Šlėzvigo-Holšteino žemėse

Adresas Neuer Wall 72, 20354 Hamburg
Telefonas

+49 40 688 745 170

Faksas +49 40 688745-9
E. paštas [email protected]

Hans-Jörg Derra
Garbės konsulas Saksonijos, Brandenburgo žemėse

Adresas Königsbrücker Str. 61, 01099 Dresden
Telefonas +49 351 814060
Faksas +49 351 8140688
E. paštas [email protected]
Interneto svetainė www.konsulatlitauen.de

Prof. Dr. Wolfgang Frhr. von Stetten
Garbės konsulas Baden-Viurtembergo žemėje

Adresas

Burgallee 6, 74653 Künzelsau

Telefonas +49 794 01269103
Faksas +49 794 01269104
E. paštas [email protected]

 

Apie garbės konsulų funkcijas

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, be oficialių diplomatinių atstovybių ir karjeros konsulų vadovaujamų įstaigų steigia ir garbės konsulatus, vadovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. Pagrindinis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis konsulinių pareigūnų kategorijas, klases, statusą, pareigas, teises ir privilegijas, yra daugelio pasaulio valstybių 1963 metais ratifikuota Vienos konvencija dėl konsulinių santykių.

Garbės konsulais gali būti skiriami įvairių profesijų žmonės: visuomenės veikėjai, verslininkai, politikai, meno pasaulio atstovai. Steigiant garbės konsulatus atsižvelgiama į formuojamus naujus Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir ekonominį bendradarbiavimą su užsienio šalimis, į konkrečios valstybės politinę, ekonominę reikšmę Lietuvai.

Garbės konsulų funkcijos:

  • Skatinti Lietuvos ir valstybės, kurioje įsteigtas garbės konsulatas, draugiškus santykius ir plėtoti prekybinius, ekonominius, kultūrinius, mokslinius ir švietimo ryšius;
  • Ginti Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems reikalingą pagalbą;
  • Reprezentuoti Lietuvą viešuose renginiuose ir susitikimuose;
  • Bendradarbiauti su priimančiojoje valstybėje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija;
  • Atlikti kitas funkcijas, kurios yra būtinos Lietuvos ir priimančiosios valstybės bendradarbiavimui palaikyti ir Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesams konsulinėje apygardoje ginti.

Dėl savo išskirtinio pobūdžio garbės konsulų institucija yra svarbi daugelio valstybių diplomatinės ir konsulinės sistemos dalis.

Garbės konsulų nuostatai

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha