Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »

15 września pracę rozpoczął nowy kanclerz Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) dyplomata Jovita Neliupšienė. Zastąpiła ona Laimonasa Talat-Kelpša, który został mianowany na stanowisko ambasadora Republiki Czeskiej.

Wiadomości ministerstwa »

Dnia 14 września Estonia, Grecja, Włochy, Łotwa, Polska i Litwa udostępniły wspólne oświadczenie w sprawie białoruskiej elektrowni atomowej Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz krajom Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego (KBJ).

Stosunki międzynarodowe »

Podczas rozmowy telefonicznej dnia 6 sierpnia minister Linas Linkevičius omówił sytuację na Białorusi z kolegą z Polski Jackiem Czaputowiczem. Ministrowie uzgodnili, że nadal będą uważnie obserwować sytuację w kraju sąsiednim i koordynować wzajemne działania. Podkreślili także znaczenie koordynacji na poziomie Unii Europejskiej.

Poland.jpg

W dniu 19 lipca 2020 roku w Szczecinie i w Pszczelniku odbyły się obchody 87. rocznicy lotu przez Atlantyk litewskich pilotów Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa.

Wiadomości placówek dyplomatycznych » Dyplomacja historyczna i kulturalna »
Poland.jpg

6 lipca minister Linas Linkevičius odwiedził Sejny I Puńsk (Polska). Podczas spotkania z burmistrzem Sejn A. Nowalskim i przywódcami powiatu sejneńskiego minister omówił możliwości zacieśnienia współpracy regionalnej między Litwą i Polską.

Stosunki dwustronne »

29 czerwca Litwa razem z Łotwą, Estonią, Polską, Bułgarią, Rumunią, Węgrami, Cyprem i Maltą skierowała wspólne, podpisane przez Ministrów Spraw Zagranicznych/Europejskich i Transportu, pismo do członków Parlamentu Europejskiego, w którym zwracają się o ocenę konsekwencji przepisów aktualnego zestawu dokumentów mobilności, zwanego również Pakietem Mobilności I, na funkcjonalność i ochronę środowiska ogólnego rynku Unii Europejskiej.

Przemówienia, oświadczenia »
94683_39a4932a7a81415f2f063be9f8f568ae.jpg

17 czerwca Remigijus Motuzas spotkał się ze starostą powiatu sejneńskiego Maciejem Plesiewiczem. Podczas spotkania najbardziej się skupiono na omówieniu kwestii dwustronnej współpracy regionów transgranicznych.

DSC_8599.JPG

15 czerwca na zaproszenie ministra Linasa Linkevičiusa ministrowie spraw zagranicznych krajów bałtyckich i Polski omówili w Wilnie współpracę i działania związane z łagodzeniem ograniczeń nałożonych w związku z pandemią Covid-19.

PL1.jpg

2 czerwca w Tallinie (Estonia) ministrowie spraw zagranicznych krajów bałtyckich i Polski omówili reakcję na pandemię COVID-19 oraz kroki podjęte w celu złagodzenia środków związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa.

23 kwietnia minister Linkevičius, prezes Wspólnoty Żydów Litwy (Litwaków) Faina Kukliansky oraz ambasador Izraela na Litwie Yossef Levy uczcili pamięć Gaona z Wilna (Eliasza ben Salomona Zalmana) na suderwskim cmentarzu żydowskim w Wilnie. Dzisiaj wspominana jest 300 rocznica urodzin Gaona z Wilna.

15 kwietnia cztery Grupy Przyjaciół Bezpieczeństwa Dziennikarzy działające przy ONZ, UNESCO i Bezpieczeństwie Europy oraz Organizacjach współpracy ogłosiły pierwsze wspólne oświadczenie, którego celem jest zwrócenie uwagi na wolność mediów oraz znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzy w walce z pandemią COVID-19. Litwa, która współprzewodniczy Grupom Przyjaciół Bezpieczeństwa Dziennikarzy w Nowym Jorku i Wiedniu, aktywnie przyczyniła się do przygotowania niniejszego oświadczenia.

93892_7862dc8742dacd15beaac92600b73272.jpg

Dnia 31 marca na lotnisku w Kownie wylądował samolot wietnamskich linii lotniczych „Bamboo Airways”, którym staraniami ministerstwa spraw zagranicznych Litwy, Ambasady Litwy w Chinach i konsula honorowego Litwy we Wietnamie Nguyen The Kiena, na Litwę wróciło 111 obywateli Litwy z Wietnamu i Tajlandii.

Poland.jpg

My, ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Polski oraz podsekretarz stanu ds. europejskich Estonii, po wspólnej wizycie w Macedonii Północnej w dniach 3-5 marca 2020 roku, wyrażamy zdecydowane i jednoznaczne poparcie dla europejskich aspiracji krajów regionu Bałkanów Zachodnich oraz dla pewnej, opartej na merytorycznych przesłankach perspektywy ich pełnego członkostwa w Unii Europejskiej.

Przemówienia, oświadczenia »
Norkus.jpg

Dn. 31 stycznia w Szkocji, na Uniwersytecie w Aberdeen, otwarto Centrum Badań nad Studiami Polsko-Litewskimi. Otwarcie pierwszego takiego centrum w Wielkiej Brytanii zainaugurowali ambasadorzy Litwy i Polski w Wielkiej Brytanii Renatas Norkus oraz Arkady Rzegocki. Centrum zajmie się badaniem dziedzictwa historycznego jednej z najdłużej trwających unii politycznych w Europie – Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Wiadomości placówek dyplomatycznych » Dyplomacja historyczna i kulturalna »
1.jpg

Dnia 16 stycznia minister Linas Linkevičius spotkał się z polskim kolegą Jackiem Czaputowiczem. Ministrowie omówili najbardziej aktualne kwestie programu Unii Europejskiej (UE), wyrazili zadowolenie z efektywnej współpracy wojskowej. Podczas spotkania nie raz akcentowano, że Litwa i Polska jednakowo oceniają zagrożenia dla bezpieczeństwa swoich krajów oraz całego regionu, jak również przyczyny powstania takich zagrożeń. Umówiono się kontynuować ścisłą współpracę w kwestiach komunikacji strategicznej.

Stosunki dwustronne »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości