Planavimo dokumentai

Sukurta 2020.06.25 / Atnaujinta 2020.09.24 10:27

 

Nacionalinis pažangos planas Plėtros programų rengimas Informacija apie planuojamą viešą aptarimą Strateginiai veiklos planai

 


 

Nacionalinis pažangos planas

Plėtros programų rengimas

 

Užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programa

 

Globalios Lietuvos - užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą plėtros programa


Plėtros programų rengimo laikotarpis: 2020.06.18 – 2020.09.30

Koordinatorius
Airida Zalieckaitė
[email protected]
tel. 8 706 52946

 

 • Informacija viešam aptarimui su visuomene
  Trukmė: viešoji konsultacija su visuomene vyks iki 2020 m. rugsėjo 28 d.

  Dalyviai:Konsultacijoje kviečiami dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, verslo, NVO, valdžios ir kitų organizacijų atstovai.

  Kaip dalyvauti?

  Savo nuomonę galite išreikšti atsiųsdami savo pasiūlymus el. paštu [email protected]

  Rezultatų panaudojimas – pasiūlymai bus įvertinti ir, atsižvelgiant į galimybes ir tikslingumą, integruoti į plėtros programų projektus.

  Užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programa

  9.1 uždavinys. Stiprinti Lietuvos vaidmenį tarptautinėse organizacijose (ES, NATO, JT, ESBO, ET, EBPO, UNESCO ir kt.); priedas Nr. 1, Nr. 1.1

  9.2 uždavinys. Kokybiškai ir kiekybiškai sustiprinti bendradarbiavimą su Lietuvai strategiškai svarbiomis valstybėmis, stiprinant diplomatinį atstovavimą ir ekonominę diplomatiją.

  9.3 uždavinys. Plėsti bendradarbiavimą ir diplomatinį atstovavimą dinamiškai besivystančiame Azijos regione

  9.4 uždavinys. Stiprinti vertybėmis ir pagarba tarptautinės teisės principams grįstą Lietuvos Rytų kaimynystės politiką; priedas Nr. 1, Nr. 1.1

  9.5 uždavinys. Stiprinti ES reikalų koordinavimą ir tinkamai pasirengti Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2027 m.; priedas Nr. 1, Nr. 1.1

  9.6 uždavinys. Stiprinti valstybės interesus ir tarptautinius įsipareigojimus atitinkančią vystomojo bendradarbiavimo politiką; priedas Nr. 1, Nr. 1.1


  Globalios Lietuvos - užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą plėtros programa

  9.7 uždavinys. Sustiprinti ryšius su Lietuvos diaspora užsienyje ir paskatinti efektyvesnį diasporos indėlį į Lietuvos viešąjį gyvenimą ir valstybės raidą

 

Strateginiai veiklos planai