Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.08.29 / Atnaujinta 2020.05.12 08:12

Konsulinis mokestis ambasadoje mokamas banko kortele (išskyrus American Express) (iki 2018 m. rugsėjo 30 d. galima mokėti ir grynais pinigais) arba iš anksto pavedimu į ambasados sąskaitą banke*

Paslauga Kaina

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

20

Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

100**

Už konsulinės pažymos išdavimą

30

Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

20

Už laikino paso išdavimą

50

Už santuokos įregistravimą ambasadoje

100

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą

50

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

60

Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

100

Už dokumentų legalizavimą arba jų priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille)

20 eurų už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)

Už atliekamus notarinius veiksmus:

- sandorių patvirtinimą

30

- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą

10 už puslapį

- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

10

- fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

30

- asmeninio testamento priėmimą saugoti

50

Už ambasadoje išduotą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą

5

*mokant už konsulines paslaugas pavedimu į ambasados sąskaitą, pavedimą būtina atlikti mažiausiai prieš 3 dienas prieš konsulinės paslaugos atlikimą, nurodant už kokį asmenį mokamas mokestis ir kokiai paslaugai gauti (pvz.: už vardas pavardė paso išdavimą, už konsulinės pažymos išdavimą ir pan.)

Sąskaitos duomenys: Litauische Botschaft, sąskaitos Nr. 1213883, BLZ 10070000, IBAN DE 63100700000121388300, BIC/SWIFT DEUTDEBBXXX, Deutsche Bank Berlin

**Vaikams iki 18 metų amžiaus, taip pat senatvės pensininkams konsulinis mokestis už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą ar dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą mažinamas per pusę, t.y. mokesčio dydis yra 50 eurų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymu, pasai ar asmens tapatybės kortelės išduodami ir keičiami nemokamai:

  • vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba
  • asmenims, kuriems nustatytas 0-40 proc. nedarbingumo lygis
  • neįgaliems vaikams iki 18 metų amžiaus
  • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims
  • nuo okupacijų nukentėjusiems - represuotiems asmenims.

Naujienlaiškio prenumerata